Закон забороняє використання тверджень та/або зображень про інтелектуальну, фізичну, соціальну чи іншу перевагу однієї статі над іншою, та/або про стереотипи ролі чоловіка та жінки, що обмежує свободу життєвого вибору людини.

Реклама не повинна містити зображення тіла людини виключно як сексуального об’єкту, натяки на сексуальні стосунки, що не мають прямого стосунку до рекламованого продукту чи способу його споживання.

Також передбачена відповідальність рекламодавців, що замовлятимуть невідповідну рекламу. Окрім того, рекламодавці повинні будуть інформувати про вартість реклами, а неподання такої інформації або ж подання неправдивої інформації каратиметься.

В частности, дискриминационная реклама по признаку пола – это та, которая:

  • содержит утверждение и / или изображения об интеллектуальной, физической, социальной или иного вида предпочтение одного пола над другим;
  • содержит утверждение и / или изображения о стереотипности роли мужчины и женщины, ограничивающий свободу жизненного выбора человека;
  • унижает достоинство человека по признаку пола;
  • демонстрирует насилие по признаку пола;
  • содержит изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и / или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способа его потребления.

Также расширяются общие требования к рекламе, а именно: в рекламе запрещается: содержать утверждение и / или изображения, которые являются дискриминационными по признакам происхождения человека и др. Кроме того, в проект усиливается ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Ответственность за дискриминационную рекламу нести рекламодатель.

Законом удосконалено правове регулювання у галузі реклами щодо протидії дискримінації за ознакою статі, що відповідає зобов’язанням України відповідно до Конвенції ООН з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок. Протидія дискримінації за ознакою статі передбачена також Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом та іншими міжнародними документами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема – Стратегією ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки та Глобальними цілями сталого розвитку ООН.

Внесеними змінами до чинного Закону України «Про рекламу» дано визначення понять «дискримінаційна реклама» та «дискримінаційна реклама за ознакою статі», посилено відповідальність за порушення законодавства про рекламу, посилено захист прав споживачів реклами.

Проект Закону зареєстровано за №3427.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.